Földrajz alapszak (BSc)

Az alapszak megnevezése: földrajz alapszak
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Szakképzettség: geográfus
Képzési terület: természettudomány
Képzési ág: föld- és földrajztudományi
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180
Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsga szükséges.

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A szak célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegennyelv tudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek:

Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak:

Rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő készséggel és képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

A földrajz alapszak Miskolci Egyetemen választható specializációi és a specializációk mintatantervei