Földrajz alapszak (BSc)

Az alapszak megnevezése: földrajz alapszak
Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
Szakképzettség: geográfus
Képzési terület: természettudomány
Képzési ág: föld- és földrajztudományi
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180
Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsga szükséges.

Indított specializáció: geoinformatika (mintatanterv)

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Célunk olyan geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Végzett geográfusaink ismerik:

Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek:

Végzett geográfusaink szakmai adottságai, készségei, attitűdjei:

A földrajz alapszak Miskolci Egyetemen választható specializációi és a specializációk mintatantervei