A geoinformatika specializáció mintatanterve

tantárgyleírások (pdf)

1. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Matematika 2 + 2 vizsga 4
Számítástechnika 2 + 2 gyakorlati jegy 4
Általános kémia 2 + 2 vizsga 4
Közgazdaságtan alapjai 2 + 0 vizsga 2
Ásvány- és kőzettan 2 + 2 vizsga 4
Légkörtan 1. 2 + 2 gyakorlati jegy 4
Bevezetés a földrajzba 2 + 2 vizsga 4
Csillagászati földrajz 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Felszínalaktan (geomorfológia) 1. 2 + 2 vizsga 4
2. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Légkörtan 2. 2 + 0 vizsga 2
Geológia 3 + 1 vizsga 4
Térképészeti ismeretek 2 + 2 gyakorlati jegy 4
Távérzékelés 2 + 2 vizsga 4
Földrajzi informatika alapjai 1. 2 + 1 gyakorlati jegy 3
Földrajzi kutatás módszertana 1. 0 + 3 gyakorlati jegy 3
Felszínalaktan (geomorfológia) 2. 2 + 2 vizsga 4
Talajtan 2 + 0 vizsga 2
Népesség- és településföldrajz 1. 2 + 2 vizsga 4
3. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
EU ismeretek 2 + 0 vizsga 2
Földrajzi informatika alapjai 2. 2 + 1 vizsga 3
Földrajzi kutatás módszertana 2. 0 + 4 gyakorlati jegy 4
Talaj-, víz- és életföldrajz 1. 1 + 2 vizsga 3
Népesség- és településföldrajz 2. 2 + 2 vizsga 4
Általános gazdaságföldrajz 1. 2 + 1 vizsga 3
Európa földrajza 1. 2 + 2 vizsga 4
Magyarország (Kárpát-m.) földrajza 1. 2 + 2 vizsga 4
Választható tárgy (1): Kárpátok és Kárpát-medence történeti földrajza 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Választható tárgy (2): Nemzetközi migráció földrajza 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Választható tárgy (2): Bevezetés a mezőgazdasági geoinformatikába 0 + 2 gyakorlati jegy 2
4. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Szociológia 2 + 0 vizsga 2
Talaj-, víz- és életföldrajz 2. 1 + 2 gyakorlati jegy 3
Általános gazdaságföldrajz 2. 2 + 1 vizsga 3
Etnikai földrajz 2 + 0 vizsga 2
Szociálgeográfia 1 + 2 gyakorlati jegy 3
Európa földrajza 2. 2 + 2 vizsga 4
Magyarország (Kárpát-m.) földrajza 2. 2 + 2 vizsga 4
Környezetvédelem alapjai 2 + 0 vizsga 2
Hidrogeológia 2 + 1 vizsga 3
Városföldrajz gyakorlat 0 + 2 beszámoló 2
5. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Geostatisztika 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Geodézia és térinformatika 2 + 2 vizsga 4
Számítógépes kép- és térképszerkesztés 0 + 3 gyakorlati jegy 3
Alkalmazott térinformatika 1. 0 + 3 gyakorlati jegy 3
Környezetföldtan 2 + 2 vizsga 4
Környezeti hatásvizsgálat 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Természetvédelem 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Településüzemeltetés 2 + 0 vizsga 0
Választható tárgy (3): A székelység történeti földrajza 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Választható tárgy (4): Természetföldrajz aktuális kérdései 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (5): Társadalomföldrajz aktuális kérdései 2 + 0 vizsga 2
Általános földrajzi gyakorlat 0 + 3 beszámoló 3
6. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Alkalmazott térinformatika 2. 0 + 3 gyakorlati jegy 3
Digitális térképezés 0 + 2 gyakorlati jegy 2
Ökológia 2 + 0 vizsga 2
Pályázatírási alapok 0 + 3 vizsga 3
Üzleti vállalkozás 2 + 2 vizsga 4
Marketing 2 + 2 gyakorlati jegy 4
Szakdolgozat konzultáció beszámoló 10