A geoinformatika specializáció mintatanterve

tantárgyleírások

1. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Földrajzi kutatás módszertana III. 1 + 2 gyakorlati jegy 3
Földrajzi kutatás módszertana IV. 1 + 2 gyakorlati jegy 3
Környezeti állapot- és kárfelmérés 2 + 0 vizsga 3
Földrajzi adatelemzés 2 + 1 vizsga 4
Projektmenedzsment 2 + 0 vizsga 2
Geostatisztika II. 2 + 0 vizsga 2
Programozás alapjai 2 + 2 vizsga 5
Adatbázis rendszerek I. 2 + 2 vizsga 5
Idegenforgalom földrajza 2 + 1 vizsga 3
2. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Tájföldrajz - tájökológia 2 + 0 vizsga 2
Kontinensek tájföldrajza I. 3 + 1 vizsga 4
Geoinformatika I. 2 + 1 vizsga 4
Windows rendszergazda 2 + 2 vizsga 5
Adatbázis rendszerek II. 2 + 2 vizsga 5
Tematikus térképezés 0 + 3 gyakorlati jegy 4
Választható tárgy (1) Erdély idegenforgalma 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (1) Vallásföldrajz 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (1) Mezőgazdasági geoinformatika 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (2) Erdély idegenforgalma 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (2) Vallásföldrajz 2 + 0 vizsga 2
Választható tárgy (2) Mezőgazdasági geoinformatika 2 + 0 vizsga 2
3. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Kontinensek tájföldrajza II. 3 + 1 vizsga 4
Politikai földrajz 2 + 0 vizsga 3
Számítógépes kép- és térképszerkesztés II. 0 + 21 gyakorlati jegy 3
Társadalomtudományi adatfeldolgozás és elemzés 0 + 2 gyakorlati jegy 3
Választható tárgy (3) Turizmus és gazdaság 2 + 1 vizsga 3
Választható tárgy (3) Kárpát-medence tájföldrajza 2 + 1 vizsga 3
Szakmai gyakorlat aláírás 5
Diplomamunka konzultáció 0 + 6 beszámoló 10
4. félév
tantárgy heti óraszám

(előadás+gyakorlat)
követelmény kredit
Globális környezeti problémák 2 + 0 vizsga 2
Globális társadalmi problémák 2 + 0 vizsga 2
Térinformatikai szeminárium 1 + 3 gyakorlati jegy 4
Digitális domborzatmodellezés 0 + 2 gyakorlati jegy 3
Diplomamunka konzultáció 0 + 12 beszámoló 20