Halász Levente

Beosztás

tudományos munkatárs

Végzettség, tudományos fokozat:

földrajztanár, 2013
okleveles geográfus (terület- és településfejlesztő szakirány), 2011

Elérhetőség

A4 épület, III. emelet, 303. szoba
46 565-111/2098
halaszlevente[kukac]hotmail[pont]com

Fogadóóra: szerda, 10-12 óra

Kutatási terület

Posztszocialista városfejlődés, posztindusztriális válságtérségek átalakulása, szocialista újvárosok válságkezelési gyakorlatai, szuburbanizáció és poszt-szuburbanizáció, társadalmi és gazdasági változások a Balkánon (elsősorban: Albánia, Bosznia-Hercegovina), társadalmi jól-lét és hazai területi egyenlőtlenségek, magyarok emigrációja és remigrációja, európai migráns diaszpórák pszichoszociális és kulturális elemzése.

Publikációk

Részletes publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)

Önéletrajz

CV magyarul
CV angolul